Ložiská , remene , guferá | MARTINO SK s.r.o.
Logo
Potrebujete poradiť? Radi Vám pomôžeme!
Pracovné dni - 08:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 100,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
 • Kategórie blogu
Objednávky odosielame spoločnostiami

 

 1. Úvod
 2. Blog
 3. Aké odrazové sklíčka, maják či osvetlenie zvoliť pre bezpečnú jazdu?
26.10.2022

Aké odrazové sklíčka, maják či osvetlenie zvoliť pre bezpečnú jazdu?

Pre prevádzku na pozemných komunikaciách a hlavne pre bezpečnosť vašu a iných účastníkov cestnej premávky je veľmi dôležité správne zvoliť osvetlenie vozíka , stroja či iného prostriedku.

V nedávnej minulosti sa zrušila povinnosť pravidelnej technickej kontroly na prívesných vozíkoch, čo však ale treba dodať, vozíky by mali byť rovnako bezpečné a mať všetky funkčné výstražné a obrysové svetlá.

Tento článok rozdelíme na niekoľko odsekov:

 • majáky
 • odrazové sklíčka
 • osvetlenie vozíkov a strojov

Majáky

Čo hovorí zákon? 

"Vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ustanovuje okruh vozidiel, , môžu používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby (tzv. oranžové majáky) a postup ich schvaľovania.

Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Okruh vozidiel

Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť vybavené

 1. motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na  pozemnej komunikácii alebo  krajnici počas neuzavretej cestnej premávky,
 2. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
 3. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
 4. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla alebo príslušný cestný správny orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,
 5. pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m, alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,
 6. motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 30 km.h-1,
 7. vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).

Vozidlá, na ktorých technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré smie byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.

Iné vozidlá ako tieto, nesmú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby. "

Zdroj: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/info-o-prevadzkovani-vozidiel/zvlastne-vystrazne-svietidla-oranzovej-farby

 

Aký maják si ale zvoliť? 

V našej ponuke máme 4 typy majákov. Najpredavánejšie sú LED majáky, ktoré vďaka LED diódam vyžarujú silné oranžové svetlo, majú nízku spotrebu, vyzerajú moderne a hlavne, sú homologované a bezpečné!

 

 • Náš bestseller je tento menší LED maják s vypínačom na zástrčke zapaľovača a silným magnetom pre bezpečné upevnenie. Nepotrebujete preto nič vŕtať, ale treba dodať, že diery aj pre rozoberateľné upevnenie maják má na svojom tele. 

Pozrite si tento záujímavý maják so všetkými parametrami: https://www.martino-eshop.sk/majak-magneticky-oranzovy-12v/24v

 Rovnako LED maják avšak s 3 funkciami je rovnako obľúbený aj pre najnáročnejšieho zákazníka. Tento LED maják ponúka 3 funkcie, ktoré sa dajú prepínať - vie sa "točiť" dookola, pomalý stroboskop a rýchlejší stroboskop. Tieto funkcie viete jednoducho navoliť priamo na zástrčke do zapaľovača , kde je hneď umiestnený aj samostatný vypínač.

Zistite viac o tomto skvelom majáku viac: https://www.martino-eshop.sk/led-majak-velky-magneticky-oranzovy-3-modovy-12v/24v

 

O rokmi overená klasika na záver tejto katogórie. Kto by nepoznal klasický, mechanický žiarovkový maják... ? Z tejto trojice je cenovo najlacnejší. Namiesto LEDiek obsahuje klasická žiarovku a mechanický motorček.  Nemá žiadne funkcie, ani stroboskop, len sa proste krúti a svieti :)

Zistite viac o tomto žiarovkovom majáku: https://www.martino-eshop.sk/majak-velky-magneticky-oranzovy-ziarovkovy-12v/24v

Odrazové sklíčka

Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej jazdy sú odrazové sklíčka. Odrazové sklíčka existujú v najčastejšie 3 farebných prevedeniach a to: červené odrazové sklíčka, oranžové odrazové sklíčka a biele odrazové sklíčka.

Samozrejme, každá farba má svoje opodstatnenie a umiestnenie. Ako správne predpokladáte, červené sklíčka sú potrebné pre umiestnenie vzadu, oranžové na bokoch a bočniciach a biele v prednej časti vozíka či iného zariadenia.

Čo hovorí zákon?

"Vyhláška č. 464/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách- Vozidlá môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104,) ktoré upozorňuje na zvláštny charakter používania takého vozidla v cestnej premávke, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie a vzadu červené alebo žlté odrazové značenie. Vozidlá uvedené do cestnej premávky v Slovenskej republike po 1. januári 2011 musia byť vybavené týmto odrazovým označením; to neplatí pre vozidlá vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami upevnenými na karosériu vozidla pomocou prenosného zariadenia."

Zdroj a celé znenie: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-464

V našej ponuke nájdete niekoľko druhov odrazových sklíčok napríklad:

 • samolepcie hranaté alebo okrúhle
 • okrúhle s dierou - väčší alebo menší priemer
 • elipsovité na 2 diery 
 • trojuholníky

Celú ponuku odrazových sklíčok nájdete: https://www.martino-eshop.sk/Odrazove-sklicka-c59_0_1.htm

 Osvetlenie vozíkov a strojov

Samotné svetlá sú azda najdôležitejším a najnutnejším prvom bezpečnej jazdy. Vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestnej komunikácií sa môže pre nesprávne osvetlenie stať nespôsobilé pre jazdu.

Čo hovorí zákon?

Technická nespôsobilosť vozidla
[k § 44 ods. 3 zákona]
 
§ 2
 
Základné ustanovenie o technickej nespôsobilosti vozidla
Technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže 
a) bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo
b) byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.
 
§ 3
 
Stavy technickej nespôsobilosti vozidla
 
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak sú zistené nebezpečné chyby v týchto oblastiach:
........
d) osvetľovacie zariadenia a časti elektronického systému, ak
1. brzdové svietidlo alebo jeho svetelný zdroj je nefunkčný,
2. spínače brzdových svietidiel sú nefunkčné,
3. je vysoká pravdepodobnosť dotyku elektrického vedenia s horúcimi časťami, otáčavými časťami alebo zemou alebo sú rozpojené časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,
4. je úplne opotrebované elektrické vedenie alebo sú úplne opotrebované časti dôležité pre brzdenie alebo riadenie,
5. je bezprostredná hrozba požiaru alebo vzniku iskier elektrickým vedením,
 
§ 16
 
Svetelné zariadenia vozidiel
[k § 44 ods. 11 písm. g) zákona]
(1) Na vozidlách sa môžu počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené EÚ.
(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nemôžu byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje:
a) zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla24) a
b) systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie č. 107.

Preto je dôležité mať správne a najmä fuknčné osvetlenie. 

V našej ponuke nájdete napríklad samotné hmlové svetlo , cúvacie svetlo, alebo niekoľko prevedení samostatných skupinových zadných svetiel 

Taktiež máme v ponuke aj osvetlenie ŠPŽ.

Stačí si len vybrať :)

Veríme, že vám tieto riadky pomohli a usmernili v niektorých otázkach k správnemu osvetelniu a zvýšení bezpečnosti v cestnej premávke.

Nezábudajte na to, aby ste volili pri montáži len také osvetlenie , ktoré je homologované pre použitie na cestných komunikaciách! 

 

 

V tomto článku sa nachádzajú len krátke úrivky zo zákonov a v žiadnom prípade firma MARTINO SK nenesie žiadnu zodpovednosť za prípade preklepy alebo nesprávne citovanie zákona, či iné chyby. Každé osvetlenie , jeho montáž a používanie robíte na vlastné riziko.

 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Čerstvé novinky a výhodne ponuky do vašej e-mailovej schránky.
Zadaním a potvrdením emailu sa zaregistrujete do newsletteru.

Ďakujeme, že podporujete Slovenskú rodinnú firmu.

 


 

Kontakt

MARTINO SK s.r.o.

Kamenná predajňa: Jilemnického 3, Prešov
Telefón: 051 / 77 22 185


IČO: 44611447
DIČ: 2022755196

O spoločnosti

Kontaktujte nás...
MARTINO-eshop.sk
Martin Nagy
Martin Nagy
Pracovné dni - 08:00 - 16:00
1998 - 2023 MARTINO SK s.r.o.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk